Strateji

  • art direction
  • digital marketing
  • branding & identity
  • UI & UX design
– Markadan brif alır.
– Bütün analiz sonuçları raporlanarak incelenir.
– Bir “Beyin Fırtınası” organize edip marka, brief ve tüketici gerçeklerine uygun yaratıcı mecra kullanımı fikirleri geliştirir.
– Eldeki bilgilere göre ve marka ekibinin geri bildirimi ile medya stratejisini dizayn eder ve bu raporu marka ekibi ile paylaşır; medya planı bu rapora göre hazırlanır.
– Müşteriden gelen revizyonlar ve onaylar çerçevesinde notlarını marka ekibi ve müşteri ile paylasır.

Let us know your thoughts: