Süreç Tasarımı

  • art direction
  • digital marketing
  • branding & identity
  • UI & UX design

Pazarı Anlamak

Pazar büyüklügü
Marka penetrasyonları
Marka çapraz kullanımları
Pazar motivasyonları
Marka demografileri

Hedef Kitleyi Belirlemek

Potansiyel hedef kitleyi belirlemek
Hedef Kitle önceliklendirme

Hedef Kitleyi Anlamak

Hedef kitle demografisi
Hedef Kitle motivasyonları
Yaşam biçimi
Tüketim alışkanlıkları

Hedef Kitleye Ulaşmak

Medyaya yaklaşımı
Mesaja Açıklıgı
Medya Tüketimi

Let us know your thoughts: